NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK JANUARI 2018

Betaling contributie 2018 voor lidmaatschap van KBO.

De penningmeester verzoekt alle leden de contributie over 2018 te betalen vóór 1 maart 2018. Het is € 20,00 per persoon ( € 40,00 voor een echtpaar) te voldoen op rekeningnummer: NL71RABO 0115 686 215 tnv. KBO Raamsdonk ovv. contributie KBO 2018
Wilt u op de betalingsopdracht uw naam en indien van toepassing uw meisjesnaam vermelden a.u.b.

Boerenbruiloft op 12 februari 2018

Die mogen we niet missen: “de boerenbruiloft van den Haaijkant” mee alles wat daorbij hoort. Er zijn nog geen details, maar het gaat weer helemaol goed komen. Ze zijn d’r volop mee bezig de KBO en het O.C. KBO-ers en KBO-sters ge kunt de kaorten in het Ontmoetings Centrum en bij Lida Verschuren al kopen. Wacht nie te lang, wie nog een keer gezellig carnaval wil vieren kan en maag deze dag nie missen.
Mar….. d’r is nog meer werk aon de winkel: ‘t is wel fijn as ge oewe jas wir zonder plekken, kant vajnen as ge naor huis gaot. Wie komt daarbij helpen??

Garderobe dienst tijdens Sauwelen en Carnaval 2018.

Hier volgt onze jaarlijkse bekende, vriendelijke doch dringende oproep aan alle leden. Al veel jaren verzorgen bestuur en leden van de KBO en Vrouwen Van Nu tijdens carnaval in het Ontmoetingscentrum de garderobe. De opbrengst daarvan is geheel voor de twee verenigingen. Wie komt ons helpen? Het is een klus die we samen klaren met alle gezelligheid op de achtergrond. Er wordt een schema gemaakt per persoon voor enkele uren. Voor het sauwelen op zaterdag 3 februari en voor carnaval op zaterdag 10, maandag 12 en dinsdag 13 februari. Graag contact opnemen met Cor van Strien tel. 513424, zij maakt een schema met de Vrouwen Van Nu.

Jaarvergadering 20 maart 2018

De jaarvergadering is op dinsdag 20 maart a.s. om 13.30 uur in het Ontmoetings Centrum.
Zet u nu deze datum al op de kalender, de agenda volgt. De bestuursverkiezing en verantwoording van de financiën zijn de belangrijkste punten, waarbij de leden onmisbaar zijn. Na de vergadering willen we een (gratis) bingo houden.

Rabo Clubkas Campagne 2018.

Dit jaar hebben we weer ingeschreven als KBO Raamsdonk voor de Rabo Clubkas Campagne 2018. Er wordt € 75.000,00 verdeeld onder de deelnemende verenigingen en stichtingen. Afgelopen jaar ontvingen wij € 437,92. Binnenkort ontvangen alle leden van de Rabobank (als u klant bent, bent u niet automatisch lid) een stembiljet thuis. Zij mogen zij in de periode 4 t/m 16 april stemmen uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die ingeschreven hebben voor deze actie. KBO Raamsdonk is daar een van. U mag per lid vijf stemmen uitbrengen waarvan slechts twee op dezelfde vereniging. U kunt behalve op de KBO dus ook op enkele andere verenigingen stemmen. Daar hebben wij u allen voor nodig en probeer familie, vrienden en buren hiervoor warm te krijgen dat ze op de KBO stemmen. Nog geen lid maar wel klant van de Rabobank? Dan kunt u tot 1 februari 2018 lid worden en meestemmen. Dit kan via www.rabobank.nl/amerstreek onder het blokje “De voordelen van het lidmaatschap”.

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag 12 april 2018

Vorig jaar bezochten we in twee keer het Provinciehuis in den Bosch. Dhr van Welij, van de CDA fractie, ontving ons daar. We kregen een rondleiding door het Provinciehuis. De hoge torenflat zien we vanaf de rondweg altijd heel goed, een kijkje daarbinnen was erg interessant. We spraken met iemand van de fractie en mochten een deel volgen van een vergadering van Gedeputeerde Staten. Bij vertrek bood de heer van Welij aan ons een keer te ontvangen in de Tweede Kamer. Gezien de enthousiaste reacties van degenen die meegingen zijn we op dit aanbod ingegaan. Er ligt nu een concreet plan klaar.

Om 09.45 uur op donderdag 12 april staat een bus van Van Mook in Raamsdonk klaar.
Om 10.00 uur vertrek naar Den Haag
Om 12.00 uur worden we verwacht bij de Tweede Kamer (bezoekersingang Lange Poten 4)
Om 12.30 uur krijgen we een lunch in het restaurant van de Tweede Kamer.
Van 13.30 tot 14.15 uur gesprek met een CDA Tweede Kamerlid.
Van 14.15 tot 15.30 uur rondleiding Tweede Kamer.
Van 15.30 tot 16.00 uur op de publieke tribune van de plenaire zaal een deel van een vergadering volgen.
Om 16.00 uur einde van het bezoek.
Van 16.15 tot 17.15 uur met de bus via een route door “de glazen stad” van het Westland naar Hoek van Holland.
Om 17.15 uur diner in Restaurant Unicum/Waterweg.
Om 19.15 uur vertrek naar Raamsdonk
Om 20.30 uur terugkomst in Raamsdonk.

We moeten deze reis tijdig vastleggen, daarom willen we graag
voor zaterdag 3 februari 2018 weten wie er mee gaan.
De onkosten zijn € 45,00 p.p. voor deze dag. Inbegrepen de busreis, de lunch en het diner.
Opgeven kan bij Lida Verschuren, tel. 570250 of bij Cor van Stien, tel. 513424.
Betaling voor 3 februari contant of op bankrekeningnummer: NL71RABO 0115686215
t.n.v. KBO-Raamsdonk
o.v.v. busreis Den Haag

Bloesemtocht met de boot.

Deze tocht moet nog geregeld worden, maar komt er echt aan!
We willen al varende gaan genieten van de bloesem in het voorjaar. Dat wordt vast een prachtige tocht. U krijgt hierover later meer te horen.

Brainstorm middag “Niet Aangeboren Hersenletsel” op 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari organiseren Behandelcentrum Brabant ( BCB ), MEE, Surplus, SWOG, Thebe en Het Hoge Veer een Brainstorm bijeenkomst in het teken van NAH. De middag is een ontmoetingsbijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met NAH en staat in het teken van elkaar ontmoeten en het opdoen van nieuwe contacten. Mocht u een vraag hebben, dan zijn er professionals aanwezig die u verder kunnen helpen. U bent van harte welkom tussen 13.30 uur en 15.00 uur. U kunt gewoon bij ons binnen lopen voor een kop koffie of thee, een goed gesprek en informatie. Voor wie? Iedereen die meer wil weten over Niet Aangeboren Hersenletsel. Zowel jong als oud is welkom. Mensen die thuis wonen of binnen een zorgorganisatie, familieleden, buren, vrijwilligers die te maken hebben met dit onderwerp en medewerkers in de zorg. Iedereen is welkom. De middag is gratis en aanmelden is niet nodig. Wil je meer weten over deze middag? Bel dan gerust met Surplus tel. 0162 748600en vraag naar consulent informele zorg Leonie Willemse. Locatie is: Inn de Vijf Sinnen, Elfhuizen 8a te Geertruidenberg.