NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK MEI – JUNI 2018

Rabobank veilig bankieren.

Wij herinneren jullie eraan dat op dinsdag 15 mei 2018 de Rabobank ons komt informeren hoe we veilig kunnen bankieren. Dit is voor iedereen een nuttig onderwerp. Dit duurt ongeveer 1 ½ uur.
Aansluitend een demonstratie koersballen door onze koersbal club met speluitleg. En wellicht dat u gelijk een balletje mee kun rollen.
Dit alles in het Ontmoetingscentrum, we beginnen om 13.30 uur.

Schot in de Roos.

Iedereen heeft ongetwijfeld in weekblad “De Langstraat” gelezen dat één van onze teams de wisselbeker heeft gewonnen met Schot in de Roos. Dit is een handboogverschieting georganiseerd door het Gilde Sint Bavo. Wij feliciteren dit team en hopen dat wij volgend jaar weer present zijn met twee teams (wat dit jaar ook het geval was) om de beker te verdedigen. Nogmaals Proficiat!

Rabo Clubkas Campagne.

De stemmen zijn geteld en wij zijn uitgenodigd voor de uitreiking van de cheque. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was nog niet bekend wat het door ons vergaarde bedrag is. Wij houden u op de hoogte.

Zomeruitstapjes.

De zomeruitstapjes komen eraan maar wij zijn er nog niet helemaal uit wat het gaat worden. In de volgende nieuwsbrief meer info hierover.

Kookcursus voor de heren.

Heren het is bijna rond, de kookcursus. De planning is om in het najaar van start te gaan. Jullie worden op de hoogte gehouden.

Oproep van de penningmeester.

De penningmeester verzoekt eenieder die de contributie ad. € 20,00 per persoon over 2018 nog niet heeft voldaan, dit spoedig te betalen.
Bankrekening nummer: NL71 RABO 011 56 86 215
t.n.v. KBO – Raamsdonk
Onder vermelding van: contributie 2018.

Lintje.

Onze penningmeester mevrouw Cor van Strien – Verschuren heeft op 26 april j.l. een lintje mogen ontvangen. Ze is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd Cor!

Fietsen of lopen op dinsdagmiddag.

Iedere dinsdagmiddag, vanaf 22 mei 2018, starten 14.00 uur bij de Bavokerk. Waarheen? Hoever? Dat bepalen de deelnemers zelf. Voor meer info Lida Verschuren tel. : 0162-570250 (na 14 mei). Kom uit die luie stoel!!

Terugblik op het bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Donderdag 12 april zijn wij met 39 leden op bezoek geweest bij de Tweede Kamer in Den Haag. Na gedropt te zijn door de buschauffeur in hartje Den Haag zijn we gaan wandelen, zo’n 10 à 15 minuten, naar de Lange Poten 4, de Tweede Kamer. Eerst allemaal door de controle, jassen en tassen in de kluisjes en op naar de lunch. Deze was goed verzorgd, een pittig soepje, broodje kroket, wrapje, sandwiches en een bakje vers fruit toe. Dit alles met koffie, thee en melk. Toen begon de rondleiding onder leiding van Ernst van Welij. Hij kan smakelijk vertellen, met leuke anekdotes en wetenswaardigheden. Het was een hele wandeling door de Tweede Kamer, roltrap op, roltrap af. Ook hebben wij nog een deel van de vergadering bijgewoond op de publieke tribune. Via het Westland zijn wij naar Hoek van Holland gereden voor het diner in restaurant Unicum. Nadat het ons goed gesmaakt had zijn we weer richting Raamsdonk gegaan.