NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK NOVEMBER – DECEMBER 2019

Bingo

Maandag 11 november 2019 bingo in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 5,00, dit is inclusief koffie, thee en fris. U bent van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Kaarten

Maandag 18 november 2019 kaartmiddag in de Ontmoeting. Er zijn nog andere mogelijkheden dan alleen kaarten, zie onze nieuwsbrief van oktober. Aanvang 13.30 uur. Consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Rabo ClubSupport 2019

De Rabo ClubSupport actie heeft voor onze club € 563,68 opgebracht. Wij bedanken uiteraard de Rabobank maar ook iedereen die op onze KBO Raamsdonk heeft gestemd.

Kerstviering

Donderdag 12 december 2019 is onze jaarlijkse kerstviering voor onze leden samen met gasten van de Zonnebloem in het Ontmoetingscentrum. We sluiten de middag af met een etentje. Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van € 5,00. Aanvang 13.30 uur. U kunt zich al opgeven bij Cor van Strien tel. 0162-513424. U ontvangt nog een uitnodiging gemaakt door vrijwilligers van de Zonnebloem.

Senioren Expo in Veldhoven 2020

Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari 2020 is er weer een Senioren Expo in het Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven. Ook dit jaar werkt KBO-Brabant mee aan deze beurs. Voor informatie of het programma bezoek de website www.seniorenexpo.nl
Voor onze leden hebben wij een aantal gratis entreekaarten ontvangen. Diegene die willen gaan kunnen bij Anjo van Gils tel. 0162-520865 een kaart ophalen. In onze volgende nieuwsbrief meer info over de mogelijkheid om met een bus mee te gaan.

Pensioen Informatiebijeenkomsten

In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten over pensioenen.
Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied.
Noordoost-Brabant: dinsdag 19 november, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), locatie nog niet bekend
Zuidoost-Brabant: dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), d’n Bond in Veldhoven
Midden-Brabant: vrijdag 22 november, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), ’t Plein in Udenhout
West-Brabant: vrijdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), de Vossenberg in Oudenbosch
Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden.
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-brabant.nl Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs. Daarom graag per persoon apart aanmelden.

Bedankreis van Mook Touringcars.

Op woensdag 20 november 2019 organiseert van Mook Touringcars een uitje, “Bedankreisje” naar Terwolde. Rond de middag wordt u ontvangen bij restaurant Kriebelz met koffie of thee, een broodje kroket en onbeperkt soep. Na de lunch krijgt u een rondrit door het Salland onder begeleiding van een gids. Rond de klok van 16.30 uur kunt u genieten van Dekselse pannetjes, een combinatie van meerdere hoofdgerechten. Tot besluit nog een heerlijk dessert. Rond 18.30 uur gaat u weer huiswaarts.
Kosten € 42,50 per persoon voldoen op Rabobank NL71RABO 011 56 86 215 tnv. KBO Raamsdonk. Opgeven vóór 11 november bij Lia Verschuren tel. 0162-570250.

In herinnering Toon van Drunen.

Op 87- jarige leeftijd is op 24 september in het Amphia ziekenhuis te Breda ons KBO lid Toon van Drunen overleden. Toon heeft bijna zijn hele leven in de Raadhuisstraat in Raamsdonk gewoond.
Vier jaar geleden verhuisden ze naar Raamsdonksveer, maar ze bleven trouw lid van onze club. Vele malen heeft Toon samen met zijn vrouw Jo deelgenomen aan onze activiteiten. Toon was een zorgzame man voor zijn vrouw Jo, zijn 3 zonen en niet te vergeten zijn 5 kleinkinderen. Hij was dan ook heel trots op zijn gezin, als die het maar goed hadden was Toon tevreden. Zelf had hij niet zoveel nodig. Voetballen kijken was zijn hobby, zaterdags naar zijn kleinzonen, zondags naar de wedstrijden van de v.v. Raamsdonk en thuis zoveel mogelijk wedstrijden op de televisie. Gelukkig heeft hij hier lang van kunnen genieten.
Dankbaar kunnen zijn voor alles wat hij gedaan heeft voor zijn gezin, familie en vrienden is een groot goed.
Wij wensen Jo, kinderen en partners en de kleinkinderen veel sterkte om samen het verlies te verwerken.
Toon was gewoon een heel contente mens.

In herinnering Dirkje Boer – de Haas.

Op 21 september 2019 bereikte ons het bericht dat Dirkje was overleden. Zij was al een hele periode lid van onze KBO.
Dirkje werd in 1942 geboren in ’s Gravenmoer, daar groeide zij op. In de jaren ’60 leerde zij Rien Boer kennen. In 1969 trouwde zij met Rien. Vanaf die tijd tot heden woonde Dirkje in Raamsdonk. Eerst in de Raadhuisstraat, in 1976 verhuisde de familie naar de Rentmeesterstraat.
Dirkje was zorgzaam als moeder, als familievrouw en op de basisschool van haar 3 zonen als helpende moeder. Alle handwerktechnieken, maar ook andere handvaardigheden beheerste ze. Kort na de zilveren bruiloft verongelukte Rien op zijn werk. Een ongelooflijk, ingrijpend gebeuren. Dapper en zorgzaam vervolgde ze haar zware taak. Toen haar zonen hun eigen weg gevonden hadden verhuisde Dirkje naar de Leohoeve. Daar was ze ook behulpzaam en nam taken voor de huiskamer voor haar rekening.
Ze was een trouwe bezoekster van onze KBO bijeenkomsten en uren was ze bezig met prachtige handwerk-activiteiten, waar ze haar kleindochters, familie, Leohoeve bewoners en vrienden of kennissen mee verraste. Jammer dat haar gezondheid langzaam minder werd, wat ze aan “ouder worden“ toeschreef, hoewel enkele maanden terug bleek, dat ze zieker was, dan ze zelf en iedereen dacht. Ze overleed in de hospice te Dongen.
We wensen kinderen, hun partners en haar twee kleindochters veel sterkte bij het missen van hun moeder, schoonmoeder en oma.