Voorzitter

Mevr. Lida Verschuren – van Strien
Tel. 0162-570250
lidaverschuren@planet.nl

Secretaris

Mevr. Anjo van Gils – Godschalk

Penningmeester

Mevr. Cor van Strien – Verschuren

Lid

Dhr. Han Smits

Lid

Mevr. Tonny van Oorschot – Vetjens

Bankgegevens: Rabobank

NL71RABO 011 56 86 215 t.n.v. KBO – Raamsdonk