Biljartontmoeting met ’t Kardeeltje

Afgelopen dinsdagmiddag 18-6-2024 was er alweer de 5e biljartontmoeting tussen KBO-Raamsdonk en ’t Kardeeltje.  Verleden jaar zijn we gestart met deze wedstrijden die door alle deelnemers als heel plezierig en gezellig worden ervaren en waarbij het gebruikelijk is dat we om en om bij elkaar op bezoek gaan. De bedoeling is dan dat iedere club met 4 deelnemers, elk met hun eigen speelsterkte het tegen elkaar opnemen. Iedere speler moet in de wedstrijd proberen zo snel mogelijk zijn speelsterkte te halen die hij heeft opgegeven en zodra hij deze punten behaald heeft dan heeft hij de wedstrijd gewonnen. De speelsterkte wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde scores die men in de laatste 5 wedstrijden heeft behaald. Op deze manier is het toch mogelijk dat een zwakkere speler van een sterkere speler kan winnen. Helaas hadden wij als KBO-Raamsdonk het vooraf heel moeilijk om een team van 4 spelers bij elkaar te krijgen. Door ziekte, afspraken of andere verplichtingen kon een aantal vaste teamleden niet meedoen en moest er gezocht worden naar andere KBO-leden. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Rob Scheulders en we danken Rob dan ook dat hij zich bereid heeft verklaard om de opengevallen plaats in te nemen. Uiteindelijk konden we maar met 3 spelers (Peter Koopmans-Rob Smeulders-Bert Bodelier) aan treden met als gevolg dat een van ons twee wedstrijden moest spelen.  Ondergetekende speelde zijn eerste wedstrijd tegen een tegenstander met een speelsterkte van 24 terwijl ik er 17 moest halen. Ik bleek in goede vorm te zijn want ik maakte de partij uit in 12 beurten wat neerkwam op een gemiddelde van 1,5. Dat is hoog als je weet dat ik nooit hoger dan 1 gemiddeld ben gekomen. 1-0 voor ons dus. De tweede partij speelde Peter tegen een tegenstander die 24 moest halen terwijl Peter een speelsterkte heeft van 48. Peter verloor de partij omdat de tegenstander na 20 beurten zijn speelsterkte van 24 had gehaald terwijl Peter op 38 bleef steken. Gelijke stand dus. Daarna speelde ik mijn tweede partij tegen een tegenstander met de speelsterkte van 33. Mijn vorm was ineens verdwenen en hij maakte het uit na 18 beurten terwijl ik toen pas 6 maal had gescoord (0,33% dus). Tenslotte was Rob onze reddende engel. Hij bereikte zijn speelsterkte van 48 als eerste na 20 beurten en bleef daarmee zijn tegenstander voor die met een speelsterkte van 38 op 24 bleef steken. Uiteindelijk hebben we dus gelijkgespeeld al bleek achteraf dat de tegenstander met een gemiddelde score van 30,9 toch hoger was geëindigd dan wij met 30,1. Al met al hebben we weer een gezellige en leuke middag gehad waarbij we elkaar wat nader hebben leren kennen. Twee oud dorpsgenoten ontdekten dat ze, ooit op jonge leeftijd, vaak met elkaar hadden gespeeld. Hoe klein kan de wereld zijn. Deze ontmoetingen hebben ertoe geleid dat we nu ook contact hebben kunnen leggen met Jaak de Bok van KBO-Almkerk. Dit is namelijk een andere tegenstander waar het Kardeeltje ook regelmatig tegen speelt en waar ik inmiddels al telefonisch contact heb gehad. We hebben de afspraak gemaakt om begin september met elkaar te bellen om een afspraak te maken voor een eerste wedstrijd.  Wordt dus vervolgd.