NIEUWSBRIEF APRIL 2022

 

Bingo

Maandag 11 april is het weer tijd voor de bingo. We starten om 13.30 uur in het Agnesgebouw (oude kleuterschool) kosten € 5,00 p.p. dit is inclusief koffie/thee en fris. U bent allen van harte welkom.

Museum Plus Bus

Op donderdag 9 juni mogen wij met de Museum Plus Bus naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De Museum Plus Bus heeft wel wat voorwaarden o.a. minimum van leeftijd 70 jaar. Begeleiders hoeven aan deze voorwaarden niet te voldoen. Maximaal 45 personen (inclusief 12 begeleiders) en er kunnen 16 rollators mee. De bus en museum worden gesponsord door de Vriendenloterij. We maken gebruik van een gezamenlijke lunch kosten € 12,50 p.p.

Opgeven bij Anjo van Gils vóór 30 april tel. 0162 520865.

Korte programmering: 9.46 uur aankomst bus Kerkplein – 11.30 uur aankomst Museum en ontvangst met koffie – 12.15 uur rondleiding – 13.15 uur lunch – 14.15 uur zelfstandig rondkijken – 15.00 uur vertrek uit Museum.

Energiekosten

Donderdag 21 april komt Adriaan de Jongh vertellen wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de éénmalige energietoeslag en hij bespreekt ook nog andere onderwerpen zoals de AOW, bijzondere bijstand.

Aanvang 13.30 uur bij de Zeven Zusters, de toegang is gratis, koffie/thee, fris e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden vóór 15 april bij Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Floriade Expo

De Floriade Expo, een wereldtuinbouwtentoonstelling, is deze keer in Almere met als thema ’Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade park vindt je groene oplossingen uit het binnen- en buitenland. Wij bieden u een verzorgde dagtocht aan met diner in samenwerking met bus touringcar bedrijf van Mook.

Dinsdag 17 mei 2022 vertrek om 9.00 uur bij kerk en wij zijn rond de klok van 21.00 uur terug in Raamsdonk.

Kosten € 65,00 p.p. opgeven vóór 10 april bij Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Contributie herinnering

De penningmeester verzoekt de leden die de contributie ad. € 20,00 per persoon over 2022 nog niet hebben voldaan, dit spoedig te betalen.

Bankrekening nummer: NL71 RABO 011 56 86 215

t.n.v. KBO – Raamsdonk

Onder vermelding van: contributie 2022. Wilt u op de betalingsopdracht uw naam en indien van toepassing uw meisjesnaam vermelden.

 

Algemene Leden Vergadering

De vergadering is op donderdag 2 juni a.s. bij de Zeven Zusters. Bestuursverkiezing en verantwoording van de financiën zijn de belangrijkste punten waarbij de leden onmisbaar zijn. Dus reserveer deze datum in uw agenda. Meer details in onze volgende nieuwsbrief.   

In herinnering  Bert van Schijndel

Op 14 februari is na een kort ziekbed Bert van Schijndel overleden, een trouw lid van onze KBO. We wisten dat hij ziek was maar voor ons kwam zijn dood onverwacht snel. We kennen Bert als iemand die altijd bereid was om, waar nodig, te helpen. Sjouwen met tafels en stoelen, Bert was bereid. Verder hield Bert van biljarten en door zijn  rustige uitstraling en door zijn deskundigheid was hij een graag geziene medespeler bij onze KBO. Op donderdag middag was hij van de partij om samen met Jan te zorgen dat een bestaande club door kon gaan en die missen Bert. Zo was Bert meteen bereid, samen met Richard, bij te springen op vrijdag als aanvulling bij 2 nieuwe biljarters. Hier hebben wij ook kennis kunnen maken in zijn rol van opa, want het was soms oppas dag zo was Bert de rust zelve lekkere aan het biljarten en tussen door gezellig met de kinderen bezig zijn.

Wij wensen Diny, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur bestaat uit:                               

Mevr. Lida Verschuren, voorzitter              Dhr. Han Smits, bestuurslid

Tel. 0162-570250                                    Tel. 0162 515857     

 

Mevr. Cor van Strien, penn.meester           Mevr. Tonny van Oorschot bestuurslid

Tel. 0162 513424                                     Tel. 06 30003756

 

Mevr. Anjo van Gils, secretaris                   Dhr. Bert Bodelier aspirant bestuurslid     

Tel. 0162 520865                                     Tel. 06 52416853

secretariskboraamsdonk@gmail.com