NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK DECEMBER 2019 JANUARI 2020

Beste Leden,

Het jaar 2019 is weer bijna ten einde en daarom namens het bestuur:

Fijne Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar!

Bingo

Op maandag 9 december bingo in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 5,00 dit is inclusief koffie, thee, fris. U bent van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Kaarten

Maandag 16 december kaartmiddag in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur. Consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Kerstviering

Donderdag 12 december is onze jaarlijkse kerstviering in het OMC. Zie onze uitnodiging. Vergeet u zich niet op te geven bij Cor van Strien tel. 0162-513424 voor 9 december. Vol=vol.

Nieuwjaarsborrel

Maandag 6 januari 2020 toosten wij op het nieuwe jaar. We beginnen met koffie/thee met iets lekkers en één consumptie, de rest is voor eigen rekening. Wij zullen voor verdere invulling van de avond zorgen. Aanvang 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum.
Opgeven voor 2 januari 2020 bij Lida Verschuren tel. 0162-570250. U komt toch ook?

Senioren Expo in Veldhoven

Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari 2020 is er weer een Senioren Expo in Veldhoven. Zie onze vorige nieuwsbrief. Afdeling Geertruidenberg laat een bus rijden naar Veldhoven maar half december weten we pas of er voor ons nog plaats is. Te zijner tijd kunt u informeren bij Anjo van Gils tel. 0162-520865.

Voordelige zorgverzekering VGZ via lidmaatschap KBO-Brabant

Leden van de KBO in Brabant kunnen nu voordelig een zorgverzekering via VGZ afsluiten, met een speciaal pakket, afgestemd op senioren. De korting bedraagt 4% via deze collectieve verzekering. Sluit u een aanvullende verzekering af, dan krijgt u een korting van 10%. Bovendien krijgt u het lidmaatschap van onze vereniging tot een bedrag van € 25,00 vergoed. En dat ieder jaar weer! Meer informatie kunt u vinden op
www.kbo-brabant.nl onder de rubriek; dit doen we> ons ledenvoordeel.

Verlopen rijbewijs?

Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Voor meer informatie kijk op de website www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs

Extra arrangement Van Gogh in HNBM voor leden

Van Gogh-arrangement op zondag 12 januari 2020.
13.30 uur: Aankomst met koffie/thee
14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door en Van Gogh-kenner. Tijdens deze inleiding worden enkele relaties van Van Gogh kort besproken, zodat het verhaal bij de kunstwerken en voorwerpen die u in de tentoonstelling zult zien, tot leven komen. Ontmoet een andere, nieuwe Vincent!
14.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling Van Goghs intimi op eigen gelegenheid.
Waar? Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch. Prijs zonder Museumkaart: € 18,- p.p. Prijs met Museumkaart € 5,25 p.p. (vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen). Tickets voor dit arrangement zijn uitsluitend online te koop via www.hnbm.nl/kbobrabant Ticketverkoop sluit op 6 januari 2020. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol is vol.

Nieuw biljart bij “de Ontmoeting”

Onlangs is bij de Ontmoeting een nieuw biljart geplaatst. Biljartlaken en banden zijn vernieuwd zodat de ballen geruisloos blijven rollen. Op dinsdag en donderdag is er al een clubje heren actief, maar nieuwkomers zijn natuurlijk welkom. Op de vrijdagmiddag is er nog gelegenheid om een nieuw biljartclubje dames/heren te starten.
Dit nieuwe biljart is mogelijk gemaakt door samenwerking/ondersteuning van Sjef Verschure, Peet Koopmans, Ontmoetingscentrum en KBO.
Veel biljartplezier gewenst.

In herinnering Albert Jonkmans

Op 29 oktober 2019 is op 70- jarige leeftijd Albert Jonkmans overleden.
Albert was nog niet zo lang lid bij onze KBO, hij dacht dat je daar wel wat ouder voor moest zijn. Jammer genoeg is hij al gauw ziek geworden. Daardoor was er geen ruimte meer om nog actief mee te kunnen doen. We vinden dat erg jammer, graag hadden wij hem beter willen leren kennen.
Wat we wel weten is, dat Albert altijd aanwezig was in zijn gezin. Daar was hij de steun en toeverlaat voor zijn vrouw Corrie en zijn dochters, op wie hij heel trots was. Verder draaide de wereld van Albert ook om voetbal. Daar was hij jarenlang bij allerlei activiteiten betrokken.
Maar de laatste jaren waren het vooral de kleinkinderen die zijn dagen kleur gaven door er gewoon te zijn.
Wat ons bijzonder trof, was de zin op zijn rouwkaart: “Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart van de mensen, die van je houden. Daar leef je verder.”
Wij wensen zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om samen het verlies te verwerken van een altijd aanwezige man, vader en opa.

De Ouderenlijn voor een goed gesprek.

Graag brengen we het aanbod van KBO-Brabant en De Ouderenlijn onder je aandacht; binnenkort kunnen 1.000 mensen gratis deelnemen aan De Ouderenlijn.
Wat is De Ouderenlijn?
De Ouderenlijn brengt senioren op een makkelijke manier telefonisch in contact met elkaar. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig. Mensen kunnen fijne telefoongesprekken hebben, nieuwe contacten leggen en desgewenst nieuwe vriendschappen aangaan.
Wat zijn de voordelen?
– Veel senioren houden van telefoneren, ze hoeven er niet de deur voor uit
– Onderscheidend ten opzichte van andere telefoondiensten is dat ouderen met elkáár in gesprek komen, waarbij ze op basis van hun profiel zo goed mogelijk worden verbonden met gelijkgestemden in de eigen leefomgeving of misschien wel liever op afstand. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt
– Eenmaal deelnemer hoeft men niet zelf de telefoon te pakken, maar wordt men door de Ouderenlijn gebeld binnen de tijden die men zelf van tevoren heeft aangegeven; de deelnemer beslist zelf of doorverbinding op dat moment schikt.
– Het systeem is veilig, de privacy is gewaarborgd, de nadruk ligt op ‘sociale contacten en nieuwe vriendschappen’ en nadrukkelijk niet op ‘eenzaamheid’.
– Om deel te kunnen nemen is geen internet, PC, tablet, smartphone of mobiele telefoon nodig. Een analoge lijn met een gewoon telefoontoestel volstaat ook
Periode?
Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen nieuwe deelnemers gratis 250 belminuten per maand. Zij hoeven geen KBO-lid te zijn om toch deel te mogen nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod af en houdt de deelname vanzelf op.
Hoe kunnen mensen deelnemen?
Door zich in te schrijven vóór 15 december a.s. welke interesses zij hebben en welke tijden schikken voor telefoongesprekken met andere deelnemers.
Indien u belangstelling heeft kan Theo Kuijpers, clientondersteuner zorgen voor een inschrijfformulier of uw inschrijving verzorgen.
Telefonisch bereikbaar op nummer 0162-516950 of 06-18329795
Wat gebeurt er vervolgens?
De Ouderenlijn zorgt ervoor dat twee deelnemers op basis van hun profielkenmerken worden gevonden, gebeld en met elkaar doorverbonden. De deelnemers hoeven zelf dus geen actie te ondernemen, maar slechts de telefoon op te nemen als deze overgaat. De Ouderenlijn verbindt ze dan met elkaar.
Hoezo is dit veilig?
– De telefoonnummers zijn voor beide gesprekspartners onzichtbaar. Ook achternamen en adresgegevens worden niet bekend gemaakt aan de ander
– Als een gesprek zeer of juist niet naar tevredenheid verliep, kan dit aangegeven worden. De Ouderenlijn zorgt er dan voor dat deze deelnemers vaker of helemaal niet meer met elkaar worden doorverbonden
– Uiteraard moeten deelnemers – net als in elke andere situatie – terughoudend zijn in het uitwisselen van hun persoonlijke informatie
Vervolg
Als het project na twee maanden in een behoefte van ouderen blijkt te voorzien, wordt geprobeerd om vervolgfinanciering (tegemoetkoming in abonnementskosten) te organiseren via bijvoorbeeld gemeenten, VGZ of ouderenfondsen. Maar hiervoor hebben wij eerst voldoende deelnemers voor dit project nodig.

Passiespelen 2020

Zondag 24 mei 2020 een dagje uit naar de Passiespelen in Tegelen. Een spectaculair schouwspel, bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten. Een unieke theaterbelevenis voor oud en jong. Bestuur en medewerkers van de Passiespelen zijn heel verheugd u in 2020 een onvergetelijk en spectaculair theaterstuk aan te kunnen bieden. ‘Hem achterna. Een Passiespel’ is een stuk van de Nederlandse theaterschrijvers Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. In de regie van Cees Rullens smelten bekende en nieuwe verhalen samen in een groots spektakelstuk over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral over liefde, vriendschap, vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld. Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. “Het 21ste Passiespel zal verrassen en verbazen met openluchttheater dat schuurt, raakt en verbindt. Zingeving voor iedereen”, aldus de regisseur. De voorstelling wordt opgevoerd in een overweldigend decor in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Dit theater heeft geheel ‘overdekte’ zitplaatsen.
Kosten € 70,00 per persoon. Dit is voor de entree (inclusief koffie/thee en vlaai bij binnenkomst, pauzedrankje en gebruik sanitair), de bus en een diner.
Opgeven bij Lida Verschuren tel. 0162-570250 vóór 31 december 2019. Info over vertrektijd volgt.

Op dinsdag en vrijdag is de Ontmoeting vanaf 10.00 uur open.