Nieuwsbrief KBO Raamsdonk Januari – Februari 2019

Beste leden van de KBO afdeling Raamsdonk.

Graag wil ik mede namens het bestuur al onze leden en hun naasten een gelukkig gezond en gezegend 2019 wensen en voor de mensen die met hun gezondheid tobben de kracht om door te gaan. Voor onze KBO hopen wij om er samen met u een goed gezellig en actief verenigingsjaar van te maken waarin we elkaar vaak gaan ontmoeten. Op dit moment hebben wij weer 14 nieuwe leden en ik hoop dat we er 20 van gaan maken, welkom aan u allen. Voor het eerst hebben wij een jaarkalender, hij is groen zodat het herkenbaar is. Hang die bijvoorbeeld achter u kalender en u hebt al onze belangrijke gegevens bij de hand.

Lida Verschuren, voorzitter.

Middag voor de 75 plussers (jonger mag ook)

We hebben een middag georganiseerd voor onze +/- “75 plussers” die het ‘s avonds niet meer zien zitten om de deur uit te gaan. We beloven een leuke en gezellige middag met koffie of thee, wat lekkers en een gezellig drankje. Gerrit Uittenberg komt deze middag muzikaal voor ons verzorgen.
Het is op dinsdag 29 januari 2019. We beginnen om 13.30 uur en voor deze speciale middag, omdat we er iedereen graag bijhebben, willen we de mensen die over geen eigen vervoer beschikken ophalen en weer thuisbrengen. Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Opgeven voor 24 januari bij Lida Verschuren tel.: 0162-570250.

Museum de Hermitage (vanaf 70 jaar voorwaarde Stichting Museum Plus Bus)

Op 18 maart 2019 brengen wij een bezoek aan museum de Hermitage in Amsterdam met de Museum Plus Bus. De Hermitage Amsterdam bestaat 10 jaar en ter ere hiervan is er een jubileumtentoonstelling samengesteld met oude collecties van de tsaren, kunstwerken met grote namen als Bernini, Matisse, Rembrandt en anderen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Kerkplein en zijn rond 16.45 uur terug in Raamsdonk. Ter afsluiting van deze dag hebben wij, een etentje gepland bij het Ontmoetingscentrum. De bus en entree is gratis, gesponsord door de BankGiroLoterij. Kosten voor de lunch zijn €12,50 en het etentje is € 10,00 vooraf te voldoen. Maakt u gebruik van een rollator of rolstoel dit bij aanmelding doorgeven. Eventuele begeleiders mogen jonger zijn dan 70 jaar.
Opgeven voor 10 februari 2019 bij Anjo van Gils tel.: 0162-520865

Kaartmiddag

Op dinsdag 5 februari 2019 gaan wij, bij voldoende belangstelling, een kaartmiddag voor u organiseren, rikken en jokeren, in het Ontmoetingscentrum. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanvang 13.30 uur opgeven voor 27 januari bij Cor van Strien tel.: 0162-513424.

Bingo

Op dinsdag 19 februari 2019 wordt er een bingomiddag georganiseerd in het Ontmoetingscentrum. Noteer deze datum in uw agenda. Verdere informatie volgt.

Boerenbruiloft

Op maandag 4 maart 2019 organiseert de KBO in samenwerking met het Ontmoetingscentrum (de Zeven Zusters) de Boerenbruiloft in een nieuw jasje. Nieuw is het o.a. het stamppottenbuffet. Verdere informatie volgt, noteer deze datum in uw agenda.

Hulp bij aanvraag WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Als je ouder wordt en je gezondheid achteruit gaat, lukt het niet altijd meer om zelf het huishouden te blijven doen. Loop je steeds slechter en je toch zelfstandig wilt blijven wonen, blijven meedoen in de maatschappij, dan kan de gemeente je helpen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kan je hulp, extra zorg of hulpmiddelen aanvragen.
Volgens de WMO heeft iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht op onafhankelijke ondersteuning bij de aanvraag. Zo worden uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk behartigd.
Als cliëntondersteuner ben ik vrijwilliger, speciaal opgeleid en regelmatig bijgeschoold. Als vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuner van de KBO in onze gemeente kan ik u helpen bij een WMO-aanvraag.
Waar kan ik u als cliëntondersteuner bij helpen?
Als cliëntondersteuner kan ik u helpen en adviseren in het hele proces van een WMO-aanvraag. Je hoort hoe het proces van de aanmelding verloopt en je krijgt toelichting op de regelgeving en de procedure. Als je wilt, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Dat is het zogenaamde keukentafelgesprek, officieel ‘het onderzoek’. De cliëntondersteuner controleert later of het verslag van dat onderzoek klopt. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg je krijgt. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner je helpen bezwaar te maken.

Contact

Alle ouderen van Raamsdonk kunnen een beroep op mij doen voor hulp.Heb je ondersteuning bij vragen een aanvraag nodig of over de WMO /cliëntondersteuning, bel of mail mij dan.
Theo Kuijpers,
Telefoon 0162-516950 / mobiel 06-18329795
Email: th.kuijpers@planet.nl

Bridgeclub

De K.B.O Bridgeclub Raamsdonk heeft nog plaats voor enkele bridgeparen.
Bridgen is een activiteit voor jong en oud, het wordt overal volgens dezelfde regels beoefend. Altijd al willen bridgen?
Voor een cursus kunt u zich opgeven bij Martin van Dongen tel.: 06-53245295.
Of bij Marianne Heeren tel.: 06-45860667 of via e-mail
m.h.a.van.dongen@online.nl of contact@administratiekantoorrema.nl .
De bridgecursus wordt op dinsdagavond in de GertrudisStaete te Geertruidenberg gehouden van 19.30 tot ca 22.00 uur.
Het zijn 12 avonden en we proberen om op 22 januari 2019 te starten bij voldoende belangstelling nl. 12 personen.
We hebben nu 9 personen.
De kosten waren vorige keer € 120,00 per persoon en dat zal nu niet veel anders zijn.