NIEUWSBRIEF JULI – AUGUSTUS 2022

Vakantiestop

Het is bijna vakantie. In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten, ook de vaste activiteiten gaan niet door. Wel blijft de Ontmoeting op dinsdag- en vrijdagmorgen gewoon open dus kom daar dan gewoon een bakske drinken. We starten weer in september met o.a. ons 60 jarig jubileum op zondag 11 september. In de kerkdienst van die zondag zijn de misintenties voor onze overleden leden.

Voor alle leden een hele prettige vakantie.

Bingo in de Leohoeve

Daar de bingo van de KBO in juli en augustus vakantie heeft organiseert de Leohoeve op maandag 4 juli en op maandag 1 augustus de bingo. Aanvang 13.30 uur, de kosten zijn € 5,00 p.p., aanmelden bij Cor van Strien tel. 0162 513424 vóór 2 juli.

Hoe blijf ik langer gezond en gelukkig.

Wat vindt u belangrijk in het leven? Wat maakt u gelukkig? Wat bepaalt of u zich goed voelt? Heeft dat alleen met lichamelijke gezondheid te maken? Of speelt er meer mee?

In het kader van 60 jaar KBO is er op donderdagmiddag 15 september een inspirerende middag waar vanuit het begrip “positieve gezondheid”  nieuwe inzichten worden gegeven en laten we zien waar u zelf invloed op heeft en zetten we u actief aan het denken.

De middag wordt verzorgd door Luuk Touw en Maria Grijpma. Zij delen inzichten, eigen ervaringen, handige tips en nodigen het publiek uit actief mee te doen en te reageren.

Luuk is ledenconsulent bij Thebe Extra, Maria is onder andere schrijfster van diverse boeken die vol ‘recepten’ staan om geluk uit het leven te halen, ook bij ziekte of tegenslag.

  • Toegang gratis voor KBO leden en leden Thebe-Extra.
  • Vanaf 13.30 uur inloop met koffie/thee en iets lekkers.
    Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Na afloop krijgen leden één van de boeken van Maria Grijpma.

Noteer de datum alvast in uw agenda. In de volgende nieuwsbrief zal de wijze van aanmelding worden gegeven.

Eenmalige energietoeslag

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor ouderen met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum ( tot 120% van de geldende bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming vanuit het rijk: de eenmalige energietoeslag van € 800,00.

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag, mag uw inkomen niet boven het maximale maandinkomen (inclusief vakantiegeld) volgens onderstaande tabel zijn.

Alleenstaande ouder Vanaf AOW leeftijd € 1477,27
Samenwonend / gehuwd Vanaf AOW leeftijd € 1971,05

Energietoeslag aanvragen

U kunt via www.geertruidenberg.nl/energietoeslag de toeslag zelf aanvragen.

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de energietoeslag.
Indien u niet in staat bent om de aanvraag digitaal te doen, kan u via telefoonnummer 140162 ( gemeente Geertruidenberg) een papieren formulier aanvragen.

Ook wil ik Theo Kuijpers u als cliëntenondersteuner helpen met vragen over of invullen/aanvragen van de energietoeslag.
Mijn telefoonnummer is 06-18329795.

Gratis webinar ‘Gek van geld’ met Eef van Opdorp

Voor niets gaat de zon op. Het leven is vaak duur.                     

Ledenconsulent Luuk Touw van Thebe-extra geeft samen met niemand minder dan Eef van Opdorp, financieel trainer en auteur, bekend van het tv-programma ‘Uitstel van executie’, een webinar ( via de computer) over dit boeiende onderwerp. Een onlinepresentatie die u niet mag missen!

Verschillende interessante onderwerpen passeren de revue. Ontdek wat voor kooptype u bent en welke drie delen van uw brein bepalen wat voor koopgedrag u heeft.                                                 Vraag uzelf af of u blij bent met de manier waarop u met geld omgaat en krijg handige tips hierover. 
Uiteraard ontbreken in deze tijd de geld-bespaar-tips niet. 

Datum en tijd: woensdag 13 juli om 20.00 uur
Aanmelden: aanmelden vóór 10 juli is noodzakelijk en kan via website: www.thebe-extra.nl/gekvangeld

Wijzigingen in het bestuur

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Mevr. Lida Verschuren, voorzitter                Dhr. Han Smits, bestuurslid

Tel. 0162 570250

 

Mevr. Cor van Strien, penningmeester          Mevr. Tonny van Oorschot, bestuurslid       

Tel. 0162 513424

 

Dhr. Bert Bodelier, secretaris                        Dhr. Rien v.d. Elshout, aspirant bestuurslid

Tel. 06 52416853

secretariskboraamsdonk@gmail.com

familiebodelier@outlook.com