NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK JULI – AUGUSTUS 2018

Wandelen en of fietsen?

Sinds 2 weken zijn we met enkelen mensen aan het wandelen. Het zou mooi zijn als er nog een paar enthousiasten leden, vrienden of bekenden aansluiten. We kunnen ook gaan fietsen als daar belangstelling voor is. En na afloop kunnen we koffie gaan drinken in De Ontmoeting of onderweg op een terras. Zo als u van ons gewend bent er moet niks maar er kan van alles. Het tempo van alles bepalen we samen. Daag uzelf eens en sluit bij ons aan.
We starten voorlopig om 14.00 uur bij De Ontmoeting.

De Ontmoeting.

We staan weer aan het begin van de vakantie, een mooie tijd voor iedereen die nog volop mee kan doen of die er graag opuit gaat.
Voor de wat ouder wordende mens gaat het soms wat moeizamer of de behoefte is er niet meer. Maar toch is het een tijd waarin alles anders is en volgens mij is het voor iedereen goed om ook eens uit je eigen patroon te stappen en nieuwe dingen te doen. Ik wil u dan ook graag uitnodigen om de uitdaging aan te gaan en ook eens uit u dagelijkse trend te stappen. Soms valt het mee en soms valt het tegen, maar dat geldt ook voor iedereen die op vakantie gaat. De KBO gaat weer vier zomeruitstapjes doen, kijk verder in deze nieuwsbrief wat we gaan doen. Op dinsdag en vrijdag zijn we in De Ontmoeting en ik kan u beloven dat ook u er een vakantie gevoel van krijgt. En iedereen die er al is wordt er blij van.
• We zijn er vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur en u kunt aansluitend mee eten. Bij voldoende belangstelling gaan we ‘s middags ook nog wat verzinnen.
• En ook hier hoeft niets maar alles kan.
• We hebben ook nog mooie kaarten en zomerkransen voor de verkoop.
• Informatie bij Lida Verschuren tel.: 570250.

Oproep van de penningmeester. ( Herhaald verzoek )

De penningmeester verzoekt eenieder die de contributie ad. € 20,00 per persoon over 2018 nog niet heeft voldaan, dit spoedig te betalen.
Bankrekening nummer: NL71 RABO 011 56 86 215
t.n.v. KBO – Raamsdonk
Onder vermelding van: contributie 2018.

Dinsdag 2 oktober 2018

Organiseren wij een ontspanningsmiddag voor onze leden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Verdere informatie in de volgende nieuwsbrief.

Fietstocht.

Op woensdag 22 augustus 2018 gaan we fietsen. Het is een tocht van ongeveer 33 km. met een koffie/thee pauze, uitgezet door Richard Lambooy. Kosten € 2,50 voor vertrek afrekenen.
Verzamelen en vertrek bij De Ontmoeting om 13.00 uur.
Opgeven bij Richard tel.: 0162-520773 voor 15 augustus 2018.

In herinnering Sjaak Schoenmakers:

Op enkele jaren na heeft Sjaak bijna 82 jaar in Raamsdonk gewoond. Op 16 mei 2018 hebben we met velen in onze parochiekerk afscheid genomen. In deze dienst werd op een mooie manier stil gestaan bij het leven van Sjaak. Zijn opgroeien tussen zijn broers en zussen op de boerderij in de Bergenstraat, die hij later van zijn ouders overnam en waar zijn vier zonen weer opgroeiden nadat Sjaak in 1969 getrouwd was met zijn Joke. Samen runden zij de boerderij maar hadden ook ruime belangstelling voor het reilen en zeilen in ons dorp en hun bestuurlijke nevenactiviteiten in en buiten Raamsdonk, zowel Joke als Sjaak.
Dat de laatste jaren de geestelijke gezondheid van Sjaak, het kunnen genieten in de weg stond, was voor hemzelf en zijn omgeving niet altijd gemakkelijk, maar zij waren er steeds voor elkaar.
Wij wensen Joke, haar vier zonen, partners en de zes kleinkinderen veel sterkte en steun voor elkaar.