NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK JUNI 2021

Beste Leden,

De Ons is deze keer voor 2 maanden, maar we gaan wel gewoon onze nieuwsbrief uit brengen omdat we in juli en augustus, als corona het toelaat, activiteiten organiseren.De Ontmoeting is wel gewoon open en we willen  jullie graag uitnodigen om daar eens naartoe te komen. We zijn er op dinsdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur, we drinken gezellig een bakske, er hoeft niks maar er kan van alles. Misschien zijn er wel onder u die graag willen leren rikken, nou dan kan dat geregeld worden. Deze keer krijgt u van ons een puzzelpagina bij deze nieuwsbrief omdat het wel erg lang duurt voor we weer wat activiteiten kunnen doen. Verder hopen we op mooi weer want daar zijn we wel aan toe.
Verder in deze nieuwsbrief informatie van onze cliëntenondersteuner. In de vorige nieuwsbrief heeft u alle informatie van het bestuur gekregen en het is goed om dergelijke informatie te bewaren, dan kunt u ons altijd bellen.

Duofiets voor senioren Raamsdonk

Inmiddels hebben Frank, Hans, Jos, Peter, Richard en Theo zich bereid verklaard om samen met u te gaan fietsen.
Wie met de duofiets op stap wil kan een beroep doen op een fietsmaatje, maar ook een familielid of vriend kan samen met u gebruik maken van de duofiets.
Voor het gebruik van de duofiets dient men minimaal 1 dag vooraf te reserveren en er wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd voor de onderhoudskosten.
Voor reservering kan je contact opnemen met Theo Kuijpers tel. 06-18329795 of th.kuijpers@planet.nl

Bingomiddag

Maandag 14 juni a.s. gaan we een potje bingo spelen in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur kosten € 5,00, dit is inclusief koffie, thee of fris. Opgeven vóór 11 juni bij Cor van Strien

tel. 0162 513424.

Kaart en/of spellenmiddag

Maandag 21 juni a.s. starten we weer met rikken eventueel met jokeren en voor de liefhebbers zijn er diverse spellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Opgeven vóór 18 juni bij Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Special over het Koningshuis

Onze afdeling ontvangt van weekblad Libelle een beperkt aantal specials over het Koningshuis. Leden welke hierin zijn geïnteresseerd kunnen dit melden bij Lida Verschuren tel. 0162 570250. Zijn er meer geïnteresseerden dan het aantal exemplaren dat we hebben dan gaan we loten. En het blad laten rouleren is ook toch mogelijk.

Vakantieparken gericht op senioren

Wellicht wilt u er weleens op uit en zoekt u een vakantiepark voor senioren / 55+ers.
Kijk dan een op www.bungalowparkoverzicht.nl/mindervaliden-bungalows                                      

 

Financieel redzaam meewegen bij het abonnement huishoudelijke hulp door de WMO?

De gemeenteraad wil meer grip krijgen op de uitgaven sociaal domein WMO. Die uitgaven stijgen door onder meer het lage abonnementstarief dat het Rijk bij beroep doen op de WMO: € 19,00 per maand heeft vast gesteld. De fracties Morgen en Lokaal dienden samen een motie in bij de gemeenteraad en deze werd door de gehele gemeenteraad gesteund. Zij willen met andere gemeenten gaan praten met het Rijk en de Tweede Kamer. De vraag is of bij een verzoek om hulp bij de huishouding met een inkomens/ vermogenstoets de financiële zelfredzaamheid van de cliënt kan worden bekeken en meegewogen bij het toepassen van het abonnementstarief. Dit past in de lijn dat gemeenten steeds meer druk uitoefenen op de rijksoverheid om iets te doen aan de tekorten in het sociaal domein. Doch zolang er geen wijzigingen in de wet maatschappelijke ondersteuning door de overheid zijn besloten, mag geenszins het inkomen/vermogen een rol spelen in de eigen bijdrage, inzet van hulp. KBO Brabant heeft onlangs een brief geschreven aan de minister van VWS over de problemen bij de uitvoering van de WMO. We moeten er rekening mee houden dat gemeenten de wet gaan proberen te overtredenAls cliëntenondersteuner WMO kan ik u helpen bij de aanvraag voor hulp/voorzieningen vanwege uw beperkingen, verlies van zelfstandigheid. Ook bij vragen of als u denkt onrechtmatig behandeld te zijn kunnen deze signalen bij mij of bij KBO Brabant worden gemeld, zodat we hierop actie kunnen ondernemen.
Theo Kuijpers tel. 06-18329795       email th.kuijpers@planet.nl

In herinnering Cees Broos

Op 1 april is Cees Broos overleden in de leeftijd van 80 jaar. Cees was nog niet zolang  lid  bij onze KBO. Hij deed graag een potje kaarten maar omdat zijn gezondheid hem in de steek liet en omdat hij al wat mensen in Raamsdonk kende, en er de mogelijkheid  was om op dinsdagmiddag in de Ontmoeting een kaartclubje te starten, heeft hij daar met veel plezier gebruik van gemaakt ondanks dat Cees een echte Veerenaar was.Maar toen kwam corona en alles werd anders. We zijn maanden gesloten geweest, geen  kaarten en geen andere activiteiten. Wij hebben Cees leren kennen als een gezellig lid en we vinden het jammer dat het maar een korte periode was.

Wij wensen Riet samen met haar gezin sterkte voor de komende tijd.