NIEUWSBRIEF MAART 2022

 Stamppot eten bij de Zeven Zusters

Met carnaval op zondag 27 februari wordt iedereen door Ronald van de Zeven Zusters uitgenodigd voor een gezellige middag. We beginnen om 12.00 uur, er komt een stamppot buffet met schrobbelèr, koffie, thee en alle andere drank kan natuurlijk ook, eigenlijk kan alles. Ronald zorgt voor de muziek, enkele verassingen en een gezellige sfeervolle middag. Het kan weer, laten we er samen van genieten en er een mooie middag van maken. Het begint bij ons, de gasten, als wij er niet zijn wordt het niet gezellig, wij zijn Den Haaykant, wij waren er andere jaren ook en moeten er nu ook zijn. Om te beginnen voor ons zelf, we zijn toe aan de broodnodige ontspanning en er voor zorgen dat bij De Zeven Zusters weer een geslaagde carnaval komt zodat iedereen blij is, thuiszitten kan altijd nog, ik reken op jullie.

Het stamppot buffet met schrobbelèr kost € 12,50 per persoon te betalen bij binnenkomst. Opgeven kan bij de Zeven Zusters of bij de Ontmoeting, of bij Lida Verschuren.

Garderobe met carnaval

We hebben al jaren een traditie om met carnaval de garderobe te verzorgen tijdens alle carnavalsdagen bij de Zeven Zusters en dat gaan wij dit jaar weer oppakken. We doen dit om geld te verdienen voor de kas van de KBO zodat wij de contributie laag kunnen houden. Daar alles laat bekend is geworden zijn we nu met de organisatie bezig. Zijn er nog mensen die ons hierbij willen helpen dan kan dat gemeld worden bij Cor van Strien telefoon 0162 513424, vele handen maken licht werk.

 Bingo

Maandagmiddag 14 maart bingo in het Agnesgebouw (oude kleuterschool).
Aanvang 13.30 uur, kosten € 5,00 dit is inclusief koffie/thee en fris.

Activiteit als ontspanning

Maandag 21 maart gaan wij kaarten, sjoelen, rummikub spelen. Heeft u een gezelschapsspel wat u graag speelt breng het mee.
Aanvang 13.30 uur in het Agnesgebouw. Hieraan zijn geen kosten verbonden buiten het gebruik van koffie of thee of fris.

Nieuwe dienstverlening door Wlz-adviseurs

Wat te doen met de AOW als een partner opgenomen wordt in een verzorgingshuis. Kies je voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De hogere alleenstaanden AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers van het Wlz-team (wet langdurige zorg) kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende situatie de juiste keuze is.

Zijn er leden geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunt u bellen naar KBO-Brabant 073 644 40 66. Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd en iemand van het WLZ-team neemt dan contact op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten, wordt er een eigen bijdrage van € 25,00 per adres gerekend, direct te betalen aan de WLZ-adviseur.  

 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer 

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om: 

  1. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.  

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt. 

  1. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving. 

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden. 

 

Het bestuur bestaat uit:                               

Mevr. Lida Verschuren, voorzitter              Dhr. Han Smits, bestuurslid

Tel. 0162-570250                                          Tel. 0162 515857     

Mevr. Cor van Strien, penn.meester            Mevr. Tonny van Oorschot bestuurslid

Tel. 0162 513424                                          Tel. 06 30003756

Mevr. Anjo van Gils, secretaris                   Dhr. Bert Bodelier aspirant bestuurslid     

Tel. 0162 520865                                          Tel. 06 52416853