NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK MAART – APRIL 2018

Rabo Clubkas campagne 2018.

Binnenkort ontvangen alle leden van de Rabobank (als u klant bent, bent u niet automatisch lid) een stembiljet thuis. Zij mogen in de periode 4 t/m 16 april stemmen uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die ingeschreven hebben voor deze actie.
KBO Raamsdonk is daar een van. U mag per lid vijf stemmen uitbrengen waarvan slechts twee op dezelfde vereniging. U kunt behalve op de KBO dus ook op enkele andere verenigingen stemmen. Daar hebben wij u allen voor nodig en probeer familie, vrienden en buren hiervoor warm te krijgen dat ze op de KBO stemmen. Is het moeilijk om zelf via de computer te stemmen, wij helpen u graag. Belt u dan naar Anjo van Gils tel.: 520865 of naar Lieske Muskens tel.: 512760.
Zeer belangrijk !!! Er mogen geen stemmen verloren gaan!!!
Brabantse Brei- en haakdagen te Tilburg.
Op 6-7-8 april a.s. zijn de Brabantse brei- en haakdagen de in Koepelhal te Tilburg. ( dit is achter het Centraal Station ). Voor meer info kijk op www.knitenknot.nl of bel Anjo van Gils te.: 520865. Wist u dat breien, haken en andere vormen van handwerk een ontspannende werking hebben en stress vermindert?

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag donderdag 12 april 2018.

Dit is voor de mensen die op 12 april meegaan naar Den Haag. De bus staat om 9.45 uur klaar bij de kerk en vertrekt om 10.00 uur. Wij rijden rechtstreek naar Den Haag dus geen koffiepauze onderweg. Tot ziens op 12 april.
Ledenvergadering.
Vergeet niet onze ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018 in het Ontmoetingscentrum om 13.30 uur. De zaal is om 13.00 open. Voor de volledige agenda zie onze nieuwsbrief van februari maart 2018. Na de vergadering is er BINGO.
Rebus
In de laatste’ Nieuwsbrief Actieve Plusser’ blikten we terug op wat het blad ons zoal in de loop van de tijd gemeld had. We stonden o.a. stil bij de rebus, die Huub Kuijsters iedere keer zelf verzon en tekende. Er was er nog een, die nooit geplaatst was. Daar hebt u zich nu over kunnen buigen! De oplossing was: ”Angst en twijfel zijn bondgenoten”. We hebben 2 winnaars een klein prijsje mogen overhandigen: Lisette Bouwens en Els Segeren. Proficiat!!

In herinnering Rinus Vermeer

We hadden nog zoveel plannen voor de toekomst.
Samen genoten we zo van het leven”.
Met deze woorden nemen Tonnie, de kinderen en kleinkinderen afscheid van Rinus.
Dat was Rinus: ondanks alles wat hem overkwam, verlies van zijn zoon en een ernstige ziekte, de glimlach verdween niet van zijn gezicht! Altijd stond hij klaar om te helpen met raad en met veel klusjes. Terecht werd hij voor zijn positieve inzet benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.
Op 26 februari is hij rustig ingeslapen. Wij wensen Tonnie en de kinderen veel sterkte toe bij het gemis van man, vader en opa Rinus.

Lentevaartocht over de Linge.

Op dinsdag 1 mei 2018 gaan we vanuit Leerdam een prachtige tocht varen over de Linge. Langs een landschap met typische boerenhoeves, kerkjes en kronkelende dijkjes en wellicht zien we de lentebloesem aan de fruitbomen onderweg.
Terwijl we uitkijken over het water wordt er een warm en koud buffet geopend. De tocht duurt zo’n drie uur, van 12.00 uur tot 15.00 uur.
De onkosten zijn € 37,50 p.p. en voor introducés € 40,00 p.p. inclusief het buffet en de bus, maar exclusief eventuele genoten drankjes, koffie of thee.
Wij vertrekken om 11.00 uur en tegen 16.00 uur zijn we weer in Raamsdonk.
Wij willen deze reis tijdig vastleggen en willen graag vóór zaterdag 24 maart 2018 weten wie er mee gaan.
Opgeven kan bij Lida Verschuren, tel. 570250 of bij Cor van Strien, tel. 513424.
Betaling vóór 24 maart a.s. contant of op bankrekeningnummer:

NL71RABO 0115 686 215
t.n.v. KBO-Raamsdonk
o.v.v. vaartocht Linge

Nieuwsbrief KBO-Brabant.

Kijk een op de site www.kbo-brabant.nl
Onder de kop “onze media” kunt u zich inschrijven voor “nieuwsbrief actueel” en dan “aanmelden KBO actueel” de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u diverse actuele items van de KBO.