NIEUWSBRIEF K.B.O. RAAMSDONK MEI 2021

 

Beste leden,

We hebben onze eerste bestuursvergadering, sinds september 2020, er weer op zitten.
Normaal vergaderen wij iedere maand, maar nu er geen activiteiten mogelijk zijn heeft vergaderen geen zin. Vandaar zijn wij blij dat er voorzichtige lichtpuntjes komen om  met elkaar, als bestuur, na te denken; hoe pakken wij de draad weer op?

En vooral wat kunnen we wanneer doen? Omdat onze leden voor een groot deel de eerste en voor een deel de tweede coronavaccinatie gehad hebben kunnen wij, vindt het bestuur, verantwoord kleine stapjes zetten. We gaan om te beginnen een bingomiddag organiseren. Dat kan op 1,5 m. afstand en binnen de corona maatregelen. Onze verdere activiteiten gaan we volgende maand bekijken, wat dan mag en kan.

Verder gaan we een middag koffie/thee drinken, geen activiteit maar even bijpraten, b.v. de prik die we gehad hebben en misschien weten we dan of het eind van corona in zicht is en wanneer?

En verder willen we deze zomer weer gaan picknicken en barbecueën net als vorig jaar. Het bestuur hoopt u weer te mogen ontmoeten op onze vaste of éénmalige activiteiten. De vaste activiteiten komen alvast in deze nieuwsbrief te staan dan kan iedereen al bekijken of er iets bijzit. We hopen samen op een mooie zomer.

Bingomiddag

Maandag 10 mei a.s. starten wij weer met bingo in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur kosten € 5,00, dit is inclusief koffie, thee of fris. Opgeven vóór 8 mei bij Cor van Strien tel. 0162 513424.

Koffie- of theemiddag

Donderdagmiddag 20 mei a.s. kunt u gezellig in de Ontmoeting koffie of thee komen drinken en gewoon een praatje maken. Kosten € 1,00 per consumptie. Opgeven bij Lida Verschuren tel. 0162 570250

Coronatijd

Wat deed jij in het afgelopen jaar in deze coronatijd?
We hielden en houden ons nog steeds aan de maatregelen. Dus veel thuisblijven. Han en ik hebben in het afgelopen jaar wel 45 puzzels van 1000 stukjes gelegd.
Verder heb ik meer gelezen dan in jaren hiervoor. Ook heb ik weer de wenskaarten, die ik van  leden van onze KBO heb gekregen bewerkt. Gesneden, geknipt, geplakt en nu kunnen ze weer gebruikt worden. Ze zijn vanaf nu te koop in de Ontmoeting. Setje van 5 kaarten kost € 2,00. De opbrengst is voor de Ontmoeting

Ook zijn er losse wenskaarten te koop voor bijzondere gelegenheden, denk aan bedank- geboorte- en beterschapskaarten. Tevens verjaardagskaarten voor diverse leeftijden, ze kosten € 0,50 per stuk. Hopelijk kunnen er binnenkort weer meer activiteiten  georganiseerd worden en is er voor iedereen de mogelijkheid om de kaarten te kopen. Later dit jaar komen ook de kerstkaarten, daar ben ik nog mee bezig. Tot spoedig ziens.

Toni Smits

In herinnering  Marie van Teeffelen

Op 30 maart is Marie van Teeffelen overleden in de leeftijd van 90 jaar.
De ouderdom maakte het leven niet makkelijk voor haar.
Marie die altijd graag zelf de touwtjes in handen had, moest dat stukje bij beetje los laten.
Hoewel Marie geen Raamsdonkse was, kende iedereen Marie en bij alles wat we deden zorgde Marie ervoor dat er niemand vergeten werd. Zoals bij de crematie werd gezegd ze zorgde graag. Haar leven voor ons de KBO kenmerkte zich door haar actieve rol bij vele activiteiten. Zodra onze nieuwsbrief op de mat viel, was Marie bijna altijd als eerste die zich aanmeldde, onze zomer uitsapjes, de busreisjes en bij diverse andere activiteiten was Marie van de partij, want zei ze, jullie organiseren het niet voor niets. Marie heeft jaren voor alle leden van de KBO de felicitatie kaarten gemaakt die ieder lid kreeg op zijn of haar verjaardag. Op dinsdagmiddag was ze jaren bij de gym en het koersballen en ze was er altijd, zo was Marie. Als je bij haar op bezoek kwam was er altijd een kopje koffie of thee net wat je wilde. De laatste jaren waren niet makkelijk voor haar ze moest loslaten en dat was niet makkelijk voor Marie

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte voor de komende tijd.

Oproep van de penningmeester

De penningmeester verzoekt eenieder die de contributie ad. € 20,00 per persoon over 2021 nog niet heeft voldaan, dit spoedig te betalen.

Bankrekening nummer: NL71 RABO 011 56 86 215 t.n.v. KBO – Raamsdonk

Onder vermelding van: contributie 2021. Wilt u op de betalingsopdracht uw naam en indien van toepassing uw meisjesnaam vermelden.

Er is een scootmobiel in de aanbieding, informatie bij Kees de Rooy. tel. 06 13544561

Onze vaste activiteiten (indien mogelijk starten we weer op)

Dinsdagmiddag:                                            Woensdagmiddag:

Koersballen                                                   Bridge bij de Zeven Zusters

Biljarten                                                        Nordic Walking (vertrek bij de kerk)

Donderdagmiddag:                                       2e maandagmiddag v.d. maand bingo

Country-line Dance                                      3e maandagmiddag v.d. maand kaarten/Biljarten /spelletjes

De Ontmoeting is iedere dinsdag en vrijdag open.

Het bestuur bestaat uit:  

 

Mevr. Lida Verschuren, voorzitter              Dhr. Han Smits, bestuurslid

Tel. 0162-570250                                    Tel. 0162 515857     

 

Mevr. Cor van Strien, penn.meester            Mevr. Tonny van Oorschot bestuurslid

Tel. 0162 513424                                      Tel. 06 30003756

 

Mevr. Anjo van Gils secretaris

Tel. 0162 520865

secretariskboraamsdonk@gmail.com