NIEUWSBRIEF MEI 2022

Beste leden,

We doen ons best om alles weer te doen zoals we het gewend waren, maar dat valt niet mee en we merken dat het ook voor jullie wennen is. Er mag en kan weer van alles en toch gaat het wat moeizaam. Door omstandigheden zijn enkele activiteiten wat doorgeschoven of gaan helemaal niet door, lees daarom deze nieuwsbrief goed door. Als er vragen zijn of iets is niet duidelijk laat het ons weten, we willen graag samen met onze leden een actieve, boeiende en gezellige vereniging zijn waar iedereen bij wil horen ook onze jongere leden.

Lida Verschuren, mede namens het bestuur.

Bingo

Op maandag 9 mei is er een lentebingo in het Agnesgebouw.
We starten om 13.30 uur, kosten € 5,00 p.p. dit is inclusief koffie/thee en fris. U bent van harte welkom.

Museum Plus Bus

Op donderdag 9 juni gaan wij naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De leden die zich reeds hebben opgegeven kunnen de kosten voor de lunch ad. € 12,50 overmaken op bankrekening  NL71RABO 011 56 86 215 onder vermelding van: museum.

Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar dus heeft u interesse dan opgeven vóór 1 mei bij Anjo van Gils tel. 0162 520865.

Floriade Expo

De dagreis naar de Floriade in Almere op 17 mei gaat niet door, te weinig belangstelling.

60 Jarig Jubileum KBO – Raamsdonk

8 September 2022 bestaat KBO Raamsdonk 60 jaar.
Dit willen wij samen met u vieren op zondag 11 september 2022. Noteer deze datum in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging.

Diamanten bruidspaar

Jac en Adrie Zijlmans zijn 12 mei a.s. 60 jaar getrouwd, dit is een bijzondere mijlpaal.

Namens KBO Raamsdonk van HARTE GEFELICITEERD.

Algemene Leden Vergadering

Onze ledenvergadering is op donderdag 2 juni a.s. Uitnodiging en de vergaderagenda ontvangt u bij de volgende nieuwsbrief.
Na de vergadering, omstreeks drie uur, komt Adriaan de Jongh vertellen wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de éénmalige energietoeslag en hij bespreekt ook nog andere onderwerpen zoals de AOW en bijzondere bijstand.

Aansluitend is er nog een BBQ. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Cor van Strien tel. 0162 513424 bij voorkeur ‘s-avonds vóór 25 mei. De kosten voor de BBQ zijn € 15,00 p.p.

Dodenherdenking in Raamsdonk

Van Comité Dodenherdenking Raamsdonk ontvingen wij het verzoek om de dodenherdenking onder uw aandacht te brengen.

Woensdag 4 mei is het weer nationale Dodenherdenking. Ook in Raamsdonk willen we stilstaan bij hen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Juist in deze tijd van oorlog in Oekraïne beseffen we hoe belangrijk die vrijheid voor ons allemaal is.

Het programma begint om 19.00 uur met een korte herdenkingsdienst in de kerk.
Aansluitend een herdenkingstocht via De Oude Melkhaven en  de Cornelis Oomestraat naar het Monument bij de kerk. Slagwerkgroep St. Bavo en het Gilde gaan voorop.

Bij het Monument met de namen van de slachtoffers uit Raamsdonk:

– Kranslegging en toespraak door wethouder De Jongh

– Bloemlegging door aanwezigen

– Vendelceremonie

– Taptoe-signaal

Twee minuten stilte

Wilhelmus en hijsen van de vlag.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze herdenking, met name kinderen en ouders, jongeren en ook ouderen. We zijn dankbaar aan allen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, en mogen nooit vergeten, dat vrede niet vanzelfsprekend is.

-Na afloop is er voor de deelnemers een kopje koffie of glaasje fris.

Graag op 4 mei de vlaggen halfstok.