NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK NOVEMBER 2021

 

 Sociaal concert Grijs Gedraaid

Een verzoek van de penningmeester; hebt u zich opgegeven voor het concert Grijs gedraaid dan kunt u betalen op banknummer NL71RABO 011 56 86 215 tnv. KBO Raamsdonk onder vermelding van Grijs gedraaid, vóór 14 november 2021.

Alleen concertprogramma € 24,50.
Wilt u ook met de bus mee dan is het € 32,50.
En gaat u ook nog mee eten dan wordt het in totaal € 47,50.
Wij hebben nog 4 kaartjes, dus voor de liefhebber neem snel contact op met Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Surprise Bingo

Onze maandelijkse bingo is op maandag 8 november om 13.30 uur in de Ontmoeting en dit is een surprisebingo, kunt u al in de Sinterklaas stemming komen. Kosten € 5,00, dit is inclusief koffie, thee of fris.

Koersballen

Het koersballen op de dinsdagmiddag is weer van start gegaan. Nu de weersomstandigheden voor de buiten activiteiten slechter wordt is het een mooie uitdaging om te gaan koersballen. Voor de kosten hoeft u het niet de laten, u betaalt voor het meedoen niets alleen de voor de koffie, thee of andere consumpties betaalt u. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in de Ontmoeting.

Rikken, jokeren en gezelschapsspellen

Maandag 15 november kaartmiddag en ook o.a. sjoelen of rummikub behoren tot de mogelijkheden aanvang 13.30 uur in de Ontmoeting.

Plus sponsorpunten sparen

Deze actie bij de Plus supermarkten loopt nog tot en met 13 november 2021 dus laten nog even een eindsprintje trekken met punten verzamelen.

Kerstkaarten

Het plan was om na de zomer kerstkaarten te maken van oude kaarten, (die ik van velen van jullie kreeg) voor hergebruik in De Ontmoeting.
Helaas is het voor mij niet mogelijk geweest om op de dinsdagen naar De Ontmoeting te komen.
Dus heb ik wat avonden zitten knippen/snijden/plakken en ze zijn weer op voorraad
Vanaf 1 november 2021 zijn de “nieuwe” kerstkaarten te koop, één set (5 kaarten) voor € 2,00 bij de Ontmoeting
of via tel. 0162 515857 (Han en Toni Smits) 

Opbrengst is voor de Ontmoeting..

Kerstmiddag

Op dinsdag 21 december is onze jaarlijkse kerstmiddag. Noteer deze datum in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt nog.

Toneel

Op zaterdagmiddag 15 januari 2022 is er een toneeluitvoering in het Henricusgebouw te Raamsdonksveer voor leden en niet leden. Meer informatie volgt nog, maar reserveer deze datum in uw agenda.

In herinnering  Lieske Muskens-Rovers

Lieske is in Raamsdonk geboren en getogen, ze ging er naar de kleuterschool, de lagere school en gaf later les aan onze huishoudschool.
Na haar huwelijk met Harrie bleef ze in haar ouderlijk huis wonen en nam samen met Harrie ook de zorg voor haar vader op zich en vervolgens voor hun gezin van 4 kinderen. Alle activiteiten, die een opgroeiend gezin meebrengen hadden haar aandacht, maar daarnaast had ze belangstelling en stond ze klaar voor schoolse- en buitenschoolse activiteiten. 
Later was zij steeds weer met vele bewoners van ons dorp verbonden via KVO, KBO, Zonnebloem. Ze hielp daar waar nodig was.
Het overlijden van haar enige zus en het missen van haar man maakte haar leven niet gemakkelijker, hoewel ze dankbaar was voor alle vriendschap van haar kinderen en kleinkinderen, buren, familie, vrienden en kennissen. De laatste jaren nam  haar gezondheid af en tenslotte moest ze van zelfstandig wonen naar een zorgcentrum verhuizen. Daar is ze nog onverwachts overleden.

Sterkte voor allen bij het verwerken van dit gemis.

In herinnering Sjef Verschure

Op 29 september is ons KBO lid Sjef Verschure overleden.
Door de afnemende gezondheid van Sjef en zijn vrouw Joke zijn ze samen op een gegeven moment gaan wonen in een zorginstelling in Tilburg.
Na een lange verdrietige periode door de ziekte en kort na het overlijden van hun zoon Jan, is ook Sjef overleden.
Sjef was een markante man en een begrip in Raamsdonk. Door zijn bouwbedrijf zijn vele huizen hier gebouwd. In de jaren 90 nam Sjef het initiatief tot de ontwikkeling van de wijk Sluisakker, vooral daardoor is in Raamsdonk de vergrijzing van toen af deels stopgezet waardoor we vandaag de dag nog een basisschool hebben in ons dorp.
Sjef had ook zijn minpunten, maar heeft in zijn werkzame leven veel in stand gehouden, waarvan vele onder ons profijt hebben gehad, met name de voetbalvereniging Raamsdonk, de Stichting Raamsdonkse carnaval, onze mooie Sint Bavo kerk en vele andere verenigingen konden met geld of goed op zijn steun rekenen. Dankzij Sjef heeft de KBO een goede en fijne biljarttafel.

Wij wensen zijn vrouw Joke, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe