NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK SEPTEMBER – OKTOBER 2018

Beste leden,
De zomervakantie zit er voor de meeste van ons weer op. Een zomer die ons zal bijblijven door de warmte, die ons vooral binnen deed blijven.
We hebben ook afscheid moeten nemen van ons mede bestuurslid Clemens de Meijer die wij vooral zullen missen door zijn zorg voor de KBO en zij gezellige aanwezigheid.
Maar ook wij moeten verder, zoals het er nu uitziet krijgen we een mooie nazomer en dus ook weer zin om actief te worden Wij hebben voor u weer onze bekende activiteiten, het biljarten wordt weer opgepakt en de Line Dance, het bridgen en ook het koersballen, zie verder in deze nieuwsbrief.
We gaan ook een nieuwe activiteit doen, kookles voor mannen, ook dit bevelen we van harte aan. Ik hoop dat we hier voldoende belangstelling voor krijgen. We gaan deze cursus geven in ons eigen OMC en het zou zomaar kunnen zijn dat dit het begin is van meer leven in het OMC, wat we zouden toejuichen, zie ook hier verder in onze nieuwsbrief.
Als er nieuwe ideeën zijn dan horen wij het graag.
En ook nieuwe leden zijn welkom, neem gerust eens iemand mee.
Het bestuur wenst iedereen een actief winterseizoen.

De voorzitter Lida Verschuren.

ONTSPANNINGSMIDDAG

Wij nodigen u uit voor onze ontspanningsmiddag op dinsdag 2 oktober 2018 in het OMC aanvang 13.30 uur. Wij starten zoals gebruikelijk met koffie/thee en iets lekkers. Verder komt het schippersechtpaar den Houter uit Wouwse Plantage het een en ander vertellen over het wel en wee van het schippersleven.
Aanmelden bij Cor van Strien voor 28 september 2018 tel.: 513424.

DAGJE UIT

We gaan nog een keer een leuk dagje uit.
De firma van Mook nodigt haar vaste klanten uit voor een dagje naar Moeke Moore in Appeltern voor een lunch en een diner met gezellige muziek. Tevens gaan we een rondrit maken door het Land van Maas en Waal onder leiding een gids.
Samen met Kees de Rooy proberen we voldoende mensen te hebben zodat we in Raamsdonk opgehaald worden. Het tijdstip van vertrek is afhankelijk van de opstapplaats en zal rond 10 uur zijn en we zijn rond 20.00 uur weer thuis. De kosten zijn € 40,00 per persoon en kunnen op de rekening van de KBO gestort worden of van de reisclub Raamsdonk.
We gaan op woensdag 21 november 2018. Opgeven voor 20 september.
Tel.: Kees de Rooy 520249 of Lida Verschuren 570250.

AUTOMAATJE

Ook in onze gemeente gaat het project van de ANWB het AutoMaatje vanaf 1 oktober 2018 van start. Het is geen vervanging van de deeltaxi maar een toevoeging voor zaken die met de deeltaxi niet handig zijn, zoals een bezoek aan de dokter bijvoorbeeld.
Wij als KBO denken dat het AutoMaatje een belangrijke aanvulling is voor ouderen die zelf niet meer kunnen autorijden. De SWOG gaat dit allemaal regelen in onze gemeente. Zowel de vrijwillige chauffeurs als de deelnemers kunnen zich via de SWOG melden. In de Langstraat worden oproepen gedaan voor o.a. vrijwilligers. Heeft u interesse, laat het weten. Samen kunnen we er voor zorgen dat het project gaat slagen. Zie “De Langstraat” voor meer informatie .

KOKEN VOOR MANNEN

‘KBO Raamsdonk’ en ‘Stichting voor kruiswerk in de gemeente Geertruidenberg’ gaan een cursus starten voor mannen die iets met koken willen gaan doen.
Het is de bedoeling om zes lessen te geven waarin we u de basis van het bereiden/koken van eten gaan leren en wel op een manier die voor iedereen geschikt, leuk en leerzaam is.
Zie het als een uitdaging. Mogelijk lijkt het ingewikkeld en dat is het misschien ook, maar als je weet hoe je aardappels moet koken wordt het makkelijk.
Ad van den Berg gaat deze lessen verzorgen.

Wij hebben de cursus met plezier voor u geregeld.
We gaan de lessen geven in het Ontmoetingscentrum Raamsdonk.
We starten op dinsdag 18 september 2018 en de vervolglessen zijn op 25 september, 2, 9 en 23 en 30 oktober.
We beginnen ‘s morgens om 10.00 uur met koffie en eten gezamenlijk wat we samen hebben gekookt om 12.00 uur. Daarna laten we alles natuurlijk weer netjes achter.
De kosten zijn € 12,00 per persoon per les. We starten met acht deelnemers. Daar wij al op 18 september starten moet er direct opgegeven worden bij Lida tel.: 570250.
De cursisten dienen het volgende steeds mee te brengen: een schort, pannenlappen, een pen en wat papier om aantekeningen te maken.
Bij voldoende belangstelling zullen we waarschijnlijk nog een kookcursus organiseren. Hiervoor wordt een wachtlijst aangelegd waarop de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst zullen worden vermeld.
Lida Verschuren en Wim Franssen

KOERSBAL

Wat is koersbal?

Koersbal is een balspel dat sterk lijkt op jeu-de-boules, maar in tegenstelling tot bij jeu-de-boules wordt gerold met grotere ballen, die bovendien een afwijking naar links of rechts hebben. Dit wordt meestal binnen gespeeld op een mat van 8 x 2 meter.
Dit is een kleine samenvatting van het spel. Onze club heeft grote behoefte aan nieuwe koersballers. Kom een keer kijken of meedoen iedere dinsdagmiddag in het OMC. Buiten een kopje koffie of thee en een consumptie zijn er geen kosten aan verbonden.

OPSTAPDAG GEERTRUIDENBERG

65? Maak gratis kennis met trein of bus.
De dagen zijn 28 september, 3 en 4 oktober en 10 en 11 oktober.
Zie de bijgevoegde folder in de Ons van augustus 2018 en het artikel in weekblad “De Langstraat” van 30 augustus j.l.

KERSTVIERING 2018

De jaarlijkse kerstviering is gepland op donderdag 13 december 2018. Noteer deze datum in uw agenda, verdere informatie volgt. Wij zoeken hulp voor de organisatie van de kerstviering, kom met uw ideeën.

In herinnering Corrie Koopmans – de Ruijter
Op 12 juni 2018 overleed op 78 jarige leeftijd ons KBO-lid Corrie Koopmans. In ’t Veer groeide Corrie op en was ze al vroeg de hulp van moeder. De eerste 24 jaar en de laatste 11 jaar was ze een Veerse, maar de 43 jaar daar tussen woonde ze in Raamsdonk, want ze trouwde met Peet Koopmans, die een eigen bedrijfje begonnen was. Dat bedrijf groeide en bloeide. Stil op de achtergrond had Corrie daar een groot aandeel in. Corrie en Peet kregen twee zonen, naast de zorg voor de kinderen en het huishouden was Corrie de telefoniste en deed ze boekhoudwerk. Toch kon ze tussen de bedrijven door, toen de jongens groter waren, genieten om met haar auto te gaan winkelen. Het was pas echt genieten toen ze in 2005 Oma werd. En heel bijzonder was de Rome reis, die ze met gezin t.g.v. hun 50 jarig huwelijk in 2014 maakte. Ze beklom daar zelfs de Sint Pieters kerk, zo’n 700 treden. In 2007 zijn Peet en Corrie in Raamsdonksveer gaan wonen. Hun bedrijf was inmiddels naar Oosterhout verhuisd. Met onze KBO-zomeruitstapjes bezochten een dertigtal leden in een voorgaand jaar dat mooie bedrijf.
Jammer dat Corrie twee jaar geleden getroffen werd door een bacteriële ziekte en vergeetachtigheid.
Haar gezondheid ging met sprongen achteruit.
Wij wensen Peet, Peter, Trudie, Luna en Arjan heel veel sterkte en steun voor elkaar, om dit grote gemis te verwerken.

In herinnering Christ van der Plas

Jarenlang was Christ in onze parochiekerk bij vele uitvaarten aanwezig als acoliet, met zorg assisteerde hij de voorganger. Op dinsdag 10 juli 2018 waren we met velen in zijn uitvaartdienst. Hij was 4 juli 2018 op tachtig jarige leeftijd in zijn eigen omgeving gestorven. Een echte Raamsdonker, hij groeide erop en hoewel hij met zijn Mien enkele jaren voor zijn werk in een andere omgeving woonde, kwam hij weer terug naar ons dorp. Ze kregen drie dochters die met hun partners en kleinkinderen in de uitvaartdienst verwoorden hoe zij vader, schoonvader en opa hadden ervaren . Een harde werker, een zorgzame vader, een belangstellende opa, die tevreden leefde, dankbaar was om wat hij had. Chris hield ervan met zijn vrouw te kunnen genieten van gewone dagelijkse dingen, het samen eens op pad gaan en bijzonder vond hij het zien opgroeien van zijn kleinkinderen en achterkleinkind. Een hoogtepunt was wel de reis naar de Filipijnen, waar het gezin van Jantina een periode verbleef. Samen hadden ze oog en oor voor het wel en wee van onze dorpsgemeenschap. Christ was trouw aanwezig bij het koersballen en indien mogelijk maakten ze gebruik van georganiseerde activiteiten van onze KBO.
Wij wensen Mien, de dochters met partners en kleinkinderen veel sterkte om samen het grote gemis te verwerken.

In herinnering: Clemens de Meijer

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Clemens op 7 augustus 2018 overleden was. Een lange periode heeft hij met alle krachten, die hij in zich had zichzelf door de zware behandelingen heen geworsteld. Telkens waren we blij als hij weer met zijn Nelly een bezoek bracht, of een bijeenkomst bijwoonde. Clemens was lid van ons KBO en een aantal jaren bestuurslid. En zelfs in zijn ziekte periode probeerde hij bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. Zorg hebben voor het reilen en zeilen en het welzijn van onze vereniging was aan hem toevertrouwd, daarvoor onze bijzonder dank. Het was niet alleen de KBO, waarvoor Clemens zich inzette vele verenigingen in onze gemeenschap hebben van zijn kwaliteiten gebruik gemaakt.
Men kon op hem rekenen.
Samen met zijn zorgzame vrouw heeft hij lief en leed gedeeld, want zij zijn van ingrijpende familie gebeurtenissen niet gespaard gebleven. Hun grote kracht was samen er voor velen zijn, met woord en daad.
De grootste aandacht en zorg ging echter steeds uit naar zijn gezin en zijn kleinkinderen, daarvan heeft hij bijzonder genoten. Samen dingen ondernemen als op vakantie gaan, uitstapjes maken, familiefeestjes en feestdagen vieren, dat waren liefdevolle gezellige activiteiten . Wat zullen jullie hem daarbij missen!
Wij wensen Nelly, René, Monique hun partners en de kleindochters veel sterkte om dit grote gemis te verwerken.