Notulen oprichting bejaardenbond 

Op 8 september 1962 wordt er in Raamsdonk dorp, een afdeling opgericht voor onze bejaarden met medewerking van den heer J. Akkermans en M.J. de Ruiter. Den heer Akkermans opende de vergadering met den christelijke groet. Mijnheer Akkermans en de Ruiter gaven een duidelijke uiteenzetting van de werkzaamheden van onze bond. Er waren op de vergadering 10 heren en 1 dame. Er werden 10 heren en 1 dame lid van de bejaardenbond. Mijnheer de Ruiter zou aan het hoofdbestuur vragen om geldelijke steun voor de aanschaf van materiaal. Er wordt een voorlopig bestuur gekozen, uit de leden wordt den heer G. de Wijs als voorzitter aangesteld, penningmeester en bode den heer P. Fijneman en als secretaresse mevrouw Fijneman Oome. Van de rondvraag was nog weinig belang, en den heer J. Akkermans sluit de oprichtingsvergadering met den christelijke groet.

Voorzitter                                                                                                                                                                            Secretaresse

G. de Wijs                                                                                                                                                                           J. Fijneman-Oome

 

 

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.